Zaal 110

Daryo Stamato - gender(normen) en veganisme

Veganisme draait om onze omgang met andere dier(soort)en. In deze lezing betoogt Daryo dat we in ons dieractivisme wel kritisch moeten zijn over onbedoelde gevolgen. Een uitspraak als 'Echte mannen eten geen vlees' gaat niet alleen over veganisme, maar zegt net zo veel over de heersende gendernormen: over hoe wij vinden dat 'mannen' zich ten opzichte van 'vrouwen' moeten gedragen. Hoewel goedbedoeld – iedereen aan de groenten, vooral als je stoer wilt zijn! – hebben dergelijke gender-gerichte uitspraken ook hun keerzijde: ze versterken de geldende man/vrouw-tweedeling en houden daardoor genderdiscriminatie in stand. Moeten we dat willen?
 

In deze lezing komen de raakvlakken tussen feminisme en veganisme aan bod: waarom we als veganist naast dierenrechten ook rekening moeten houden met andere vormen van onderdrukking. Juist omdat we als veganist tegen oppressie zijn.

David Harley - Founder Earthlings.nl

Samen met Pascal Thomasse heeft David Harley de DIY grassroots actiegroep ‘Earthlings.nl’ opgericht. Geinspireerd door de twee zussen die de Earthlings Experience hebben gestart, Phoebe en Jane, uit Londen, hebben zij een eigen twist aan de acties gegeven. 

Door met laptops en of tablets de straat met undercover beelden van de organisatie Animal Rightsop te gaan, borden met “Watch why we are here”, en witte neutrale maskers informeren zij het publiek over de misstanden in de intensieve veehouderij. Tevens promoten zij een veganistische levensstijl door brochures uit te delen van Plant Power. ‘Earthlings.nl’ heeft al met meerdere organisaties samengewerkt zoals: Animal Rights, Bite Back, Warriors of Compassion, Plant Power, The Fab, et cetera. 

Door deze manier van directe straat activisme hebben zij al menig publiek bereikt. De ene lacht, de andere barst in tranen uit en gooit haar of zijn hamburger weg. 

Momenteel bestaan er twee regionale afdelingen: ‘Earthlings.nl Rotterdam’ en ‘Earthlings.nl Eindhoven’. 

David Harley verteld over hoe je een eigen actiegroep opbouwt, wat er allemaal bij komt kijken, laat beelden zien van verschillende ‘Earthlings.nl’ acties en beantwoordt vragen over deze manier van actievoeren. 

Maria Tien-Du Toit

Maria du Toit, who started The Save Movement in the Netherlands, will give an introduction to this movement, one of the fastest growing animal justice networks in the world today. She will explain why this kind of activism is so effective and important, as well as how you can get involved with this unique way of helping animals. 

Maria du Toit, oprichtster van de Save Movement in Nederland, introduceert in deze lezing één van de snelst groeiende dierenrechten netwerken ter wereld. Ze legt uit waarom deze manier van actie voeren zo effectief en belangrijk is, en ook hoe je zelf betrokken kan worden bij deze unieke vorm van dieren helpen.

Viviane Rose - Dierenactivisme en bewustwording via de kunsten

Dierenactivisme en bewustwording via de kunsten. Er zijn meerdere vormen van activisme en bewustwording die allemaal bijdragen aan een verandering hoe we met andere wezens dan de mens omgaan. Ook gebeurt dit via de beeldende kunst, theater, muziek en meer. Deze lezing heeft niet alleen als doel voorbeelden te geven, maar ook om te inspireren.

Viviane Rose is afgestudeerd aan de kunstacademie als beeldend kunstenaar. Jaren is ze zelf actief geweest voor de dieren zowel in debatten en als spreker, maar voornamelijk via haar conceptuele en performancekunst werken. Ze leeft zelf nu ruim 10 jaar vegan en voedt haar dochter ook vegan op.
(Lezing niet geschikt voor jonge kinderen.)

Viviane Rose - vegan ouderschap in de praktijk

Viviane Rose is, net als vele ouders heel gek op haar prachtige dochter. Als ouder omschrijft ze zichzelf soms laks, vaak moe, soms boos, blij, radeloos, vrolijk.... Ze leven echter alleen niet zoals de meeste families. Ze leven veganistisch. Viviane is inmiddels alweer bijna 10 jaar vegan en haar dochter van vijf sinds haar geboorte.

Steeds meer mensen leven veganistisch en voeden hun kinderen ook zo op. Soms komt dat helaas negatief in het nieuws. "Ik kom je graag mijn persoonlijke ervaringen en redenen met je delen voor een veganistische opvoeding. Wat eten we, hoe reageren anderen er op, hoe ga ik ermee om en hoe leg ik het langzaamaan aan mijn dochter uit."

Viviane Rose is 39 is een fulltime single moeder met een dochter van vier. Ze heeft ook 16 maanden in Zuid Amerika gereisd met haar dochter. Daarvoor was ze performance en conceptueel kunstenaar en ze maakte activistische werken. Naast dit alles heeft ze in programma's zoals onder andere Rondom 10 opgetreden als veganist, vaak werd ze dan uitgenodigd voor het debat-programma.

Willem Vermaat - Dierenethicus

Van carnisme naar veganisme

Wat is normaal? Veel mensen denken dat het eten van dierlijke producten normaal is. In deze lezing word je uitgedaagd om hier kritisch over na te denken. Het eten van dierlijke producten is gebaseerd op een ideologie: carnisme. Momenteel leven we in een carnistische samenleving. Deze lezing gaat over de transitie van die samenleving naar de veganistische samenleving. In de veganistische samenleving is het abnormaal om dierlijke producten te eten. Die samenleving kan deze eeuw nog bereikt worden.

Willem Vermaat MSc. is dierethicus en werkte als docent milieuwetenschappen en milieu- en dierethiek aan de Universiteit Utrecht. Hij publiceert over dierethiek en veganisme in landelijke dagbladen.