Zaal 116

Huig de Groot - Het Nomadologisch Manifest

Huig de Groot komt vertellen over zijn boek Nomadologisch Manifest, dat eind maart 2018 verschenen is bij Uitgeverij Palmslag. Het Manifest is een betogend essay dat de mens in relatie tot de natuur in een nomadisch perspectief zet. Hij beschrijft hoe de verstoorde relatie met de natuur leidt tot vervreemding, aantasting van natuurlijk evenwicht en de klimaatcrisis. 
Met behulp van filosofen als Nietzsche en Deleuse en schrijvers als Coetzee, Conrad en Rosa en door zijn jarenlange reiservaringen, ontwikkelt Huig in zijn boek een nomadische levensvisie over mens en natuur.  Circulariteit is daar de belangrijkste kenmerk van. Hij schets een reis vanuit de prehistorie, via de gevolgen van de Neolithische Revolutie tot het heden, waarvan uit hij aandringt op Handelen vanuit de Natuur, zoals het laatste hoofdstuk van zijn boek is genoemd. Ook Veganisme is volgens hem, een manier om daar vorm aan te geven. 

Marius Kolff - Directeur Comité Anti Stierenvechten

Hoe je voor je genoegen naar het martelen van dieren kunt gaan zitten kijken is voor het grootste deel van de mensheid een raadsel, toch gebeurt het. Stierengevechten vinden plaats in acht landen van de wereld, in Europa in Spanje, Portugal en in Frankrijk, en in Latijns Amerika in Mexico, Colombia, Peru, Ecuador en Peru. Bij stierengevechten worden jonge, krachtige stieren gemarteld tot de dood erop volgt. Voor de dieren is het de hel. Al vóór het gevecht begint, tijdens de transporten, de opsluiting in donkere hokken en in de arena waar de stier eenzaam en alleen tegenover een vijandig publiek staat. Het enige wat de stier wil is vluchten en dat wordt hem belet.
De stierenvechtlobby is heel sterk en financieel krachtig. CAS International (Comité Anti Stierenvechten, CAS) zet zich al 25 jaar in, als kleine organisatie zonder veel geld, maar met succes, om een einde te maken aan de gruwelijke praktijken van de stierengevechten. De eerste tien jaar richtte CAS zich op het Nederlandse en Belgische publiek om toch vooral geen stierengevechten te bezoeken of op reisorganisaties om geen excursies meer te verkopen. Toen dat grotendeels gelukt was ging CAS internationaal campagnes opzetten samen met zusterorganisaties. Er werd door CAS een netwerk opgezet. Meer dan 100 organisaties uit de stierenvechtlanden en daarbuiten zetten zich vanuit dit netwerk, waarin CAS een leidende rol heeft, in met acties om een einde te maken aan de stierengevechten. Heel veel heeft te maken met lobby en daarom houden we de politici en de overheden graag te vriend. We kunnen niet in arena’s springen, want dan ziet men ons niet meer als een serieuze partner. De stierengevechten zijn op hun retour, we hebben succes, maar we moeten er bovenop blijven zitten tot er écht een einde aan komt!

Marius Kolff,
directeur CAS International/Comité Anti Stierenvechten

Melissa van Vlimmeren - Hoe geef je een positieve draai aan frustratie?

"Stel, je bent (net) veganist (geworden) omdat je erachter bent gekomen wat er allemaal gebeurt met de dieren in verschillende industrieën en je weet nu hoeveel impact dit alles heeft op het milieu. Je bent opgeladen met nieuwe kennis en kan niet meer terug. Je wilt dit met iedereen delen, maar je komt erachter dat er heel veel mensen zijn die anders reageren dan je had verwacht. Je krijgt reacties te horen zoals ''Ja dat is inderdaad heel erg, maar kaas is zo lekker'' of ''Erg vervelend, maar het heeft geen zin als ik ermee stop, want andere mensen stoppen er ook niet mee".

Daar sta je dan, met je liefde voor de dieren en de natuur. Vol met goede bedoelingen, maar jouw liefde lijkt totaal niet aan te komen bij de persoon tegenover je. Je voelt je misschien onbegrepen en lichtelijk gefrustreerd. Wat doe je dan op die momenten? Kies je dan om nooit meer met een alleseter te praten? Kies je dan om boos te worden op die persoon?

Deze, en nog meer vragen, zal Melissa van Vlimmeren bespreken in haar lezing ''Hoe geef je een positieve draai aan frustratie?''. Melissa is ervan overtuigd dat bijna elke veganist (in wording) wel eens met dit soort reacties te maken heeft. Ze zal haar publiek handvatten bieden om op een liefdevolle manier (naar jezelf en de ander) hiermee om te kunnen gaan. "Als je, als veganist, open blijft staan voor mensen die alles eten, kun je veel meer bereiken dan wanneer je je afzondert van deze mensen." Aldus Melissa van Vlimmeren.

De lezing is ook toegankelijk voor mensen die niets afweten van redenen om veganist te worden. Enkele redenen worden kort toegelicht aan het begin van de lezing.

Willem Vermaat - Dierenethicus

Van carnisme naar veganisme

Wat is normaal? Veel mensen denken dat het eten van dierlijke producten normaal is. In deze lezing word je uitgedaagd om hier kritisch over na te denken. Het eten van dierlijke producten is gebaseerd op een ideologie: carnisme. Momenteel leven we in een carnistische samenleving. Deze lezing gaat over de transitie van die samenleving naar de veganistische samenleving. In de veganistische samenleving is het abnormaal om dierlijke producten te eten. Die samenleving kan deze eeuw nog bereikt worden.

Willem Vermaat MSc. is dierethicus en werkte als docent milieuwetenschappen en milieu- en dierethiek aan de Universiteit Utrecht. Hij publiceert over dierethiek en veganisme in landelijke dagbladen.