Zaal 116

Marius Kolff - Directeur Comité Anti Stierenvechten

Hoe je voor je genoegen naar het martelen van dieren kunt gaan zitten kijken is voor het grootste deel van de mensheid een raadsel, toch gebeurt het. Stierengevechten vinden plaats in acht landen van de wereld, in Europa in Spanje, Portugal en in Frankrijk, en in Latijns Amerika in Mexico, Colombia, Peru, Ecuador en Peru. Bij stierengevechten worden jonge, krachtige stieren gemarteld tot de dood erop volgt. Voor de dieren is het de hel. Al vóór het gevecht begint, tijdens de transporten, de opsluiting in donkere hokken en in de arena waar de stier eenzaam en alleen tegenover een vijandig publiek staat. Het enige wat de stier wil is vluchten en dat wordt hem belet.
De stierenvechtlobby is heel sterk en financieel krachtig. CAS International (Comité Anti Stierenvechten, CAS) zet zich al 25 jaar in, als kleine organisatie zonder veel geld, maar met succes, om een einde te maken aan de gruwelijke praktijken van de stierengevechten. De eerste tien jaar richtte CAS zich op het Nederlandse en Belgische publiek om toch vooral geen stierengevechten te bezoeken of op reisorganisaties om geen excursies meer te verkopen. Toen dat grotendeels gelukt was ging CAS internationaal campagnes opzetten samen met zusterorganisaties. Er werd door CAS een netwerk opgezet. Meer dan 100 organisaties uit de stierenvechtlanden en daarbuiten zetten zich vanuit dit netwerk, waarin CAS een leidende rol heeft, in met acties om een einde te maken aan de stierengevechten. Heel veel heeft te maken met lobby en daarom houden we de politici en de overheden graag te vriend. We kunnen niet in arena’s springen, want dan ziet men ons niet meer als een serieuze partner. De stierengevechten zijn op hun retour, we hebben succes, maar we moeten er bovenop blijven zitten tot er écht een einde aan komt!

Marius Kolff,
directeur CAS International/Comité Anti Stierenvechten

Willem Vermaat - Dierenethicus

Van carnisme naar veganisme

Wat is normaal? Veel mensen denken dat het eten van dierlijke producten normaal is. In deze lezing word je uitgedaagd om hier kritisch over na te denken. Het eten van dierlijke producten is gebaseerd op een ideologie: carnisme. Momenteel leven we in een carnistische samenleving. Deze lezing gaat over de transitie van die samenleving naar de veganistische samenleving. In de veganistische samenleving is het abnormaal om dierlijke producten te eten. Die samenleving kan deze eeuw nog bereikt worden.

Willem Vermaat MSc. is dierethicus en werkte als docent milieuwetenschappen en milieu- en dierethiek aan de Universiteit Utrecht. Hij publiceert over dierethiek en veganisme in landelijke dagbladen.