29 april, Vegenement Zeeland

Vegenement goes Goes!


Op 29 april 2018 ben je van harte welkom op ons gratis toegankelijke evenement, Vegenement Zeeland. Van 12.00 tot 19.00 op de Grote Markt in Goes. Kom je ook genieten van dit lifestyle event? Eten, drinken, kleding, schoenen, tassen, sjaals, cadeautjes en nog heel veel meer!

De volledig vegan bar wordt verzorgd door Hop en Pop. Koffie en thee van Tea and More. De vanzelfsprekend volledig vegan, (en dus ook lactosevrije) productmarkt is een gezellige plek om samen te komen. De nadruk zal liggen op duurzaamheid, fair trade, en plastic vrij.

Ben je geintereseerd om als standhouder aanwezig te zijn op dit evenement? Neem dan contact met ons op of schrijf je hier direct in.

Voor een standhoudersoverzicht kun je terecht op deze pagina.

Onze partners:
De Nederlandse Vereniging voor Veganisme (NVV) is de grootste vegan ledenorganisatie in Nederland. Deze maatschappelijk betrokken organisatie zet zich met hart en ziel in voor dieren. En dat is hard nodig, want in onze maatschappij worden veel dieren nog gezien als ding, bezit of economische eenheid. De NVV promoot daarom het veganisme met als doel het beëindigen van de exploitatie van dieren. Of het is voor een kroket, een broodje kaas of een leren jas.

Gelukkig is veganisme helemaal niet moeilijk. Er zijn heel veel diervriendelijke alternatieven én er komen steeds meer bij. De NVV helpt je graag met initiatieven als Melk, je kan zonder!, Vegan Wiki, VEGAN Magazine en de VeganChallenge (op 1 april start een nieuwe challenge via www.veganchallenge.nl). Wil je meer weten over veganisme en hoe makkelijk het is om vegan te worden? Op de website www.veganisme.org vind je alle informatie die je nodig hebt. Van lekkere recepten tot interessante artikelen én hoe je lid kan worden.
Stichting Melief is opgericht in 2003 en zet zich in voor dieren die verwaarloosd, mishandeld of met de dood bedreigd worden. Als er geen andere oplossing voor het dier in nood is, kijken wij of we het een permanent onderkomen kunnen geven. Aangezien de meeste dieren die bij ons opgenomen worden vaak al veel ellende hebben meegemaakt, mogen ze de rest van hun leven in de opvang blijven wonen, te midden van hun soortgenoten. Ze worden, indien nodig, medisch verzorgd en kunnen in alle rust revalideren en weer tot zichzelf komen. De inmiddels ruim 1250 dieren leven in een voor hen zo natuurlijk mogelijke omgeving van bijna 4 hectare op een boerderij in het Duitse Sögel, een half uur over de grens ter hoogte van Emmen. Een groot deel van het werk wordt door vrijwilligers verricht en de opvang wordt volledig gefinancierd door donaties en giften. Iedere zaterdag tussen 14.00 en 16.00 uur kunt u de dieren in de opvang bezoeken.
Bezoekadres: Friesenweg 5  49751 Sögel  Duitsland
Bezoektijden: iedere zaterdag tussen 14.00 en 16.00 uur
Meer informatie www.stichtingmelief.nl , facebook.com/gnadenhofmelief
Donaties en giften IBAN: NL48 TRIO 0212 1714 45 BIC: TRIONL2U
De Partij voor de Dieren is de enige politieke partij die de belangen van alle soorten, mens én dier, als uitgangspunt neemt. We hebben een planeetbrede visie. In Zeeland is de PvdD actief met een groep van twintig vrijwilligers. Zij organiseren diverse activiteiten om aandacht te vragen voor dierenwelzijn, natuur en milieu. Eén van de speerpunten is de voedseltransitie: de omschakeling van dierlijk naar plantaardig voedsel. De belangstelling voor vegetarisme en veganisme is groeiende maar gaat wat de PvdD Zeeland betreft niet snel genoeg. Als Partner van Vegenement Goes ondersteunen zij het  Vegenement dan ook van harte! Kom kennismaken met de PvdD en met de vele vegan producten die op de markt worden aangeboden. Wil je ook meedoen met Partij voor de Dieren? Meld je aan bij zeeland@partijvoordedieren.nl of tijdens Vegenement Goes!
Wij zijn trots op ons partnership met  Bite Back:

Bite Back is een dierenrechtenorganisatie die onder andere tot doel heeft om zowel regionaal, nationaal als internationaal campagne te voeren voor de rechten, de noden, het welzijn, en de vitale belangen van dieren, en dit door middel van geweldloze actie. Bite Back gaat uit van het principe dat dieren een waarde op zich hebben, ongeacht het eventuele nut voor de mens. Dieren zijn levende, voelende wezens die net zoals mensen in staat zijn om pijn, angst en stress te ervaren. Omdat de dieren niet voor zichzelf kunnen opkomen, ziet Bite Back zich als pleitbezorger van hun rechten. Door middel van onder meer directe acties en campagnes zet Bite Back zich in voor de erkenning en de eerbiediging van dierenrechten, voor het recht van dieren op de hoogste levenskwaliteit in overeenstemming met hun natuurlijke behoeften en hun recht op een leven dat gevrijwaard blijft van menselijke uitbuiting en onderdrukking. Bite Back ziet de strijd tegen het speciësisme (discriminatie op basis van soort) als onderdeel van een bredere emancipatorische  beweging. Opkomen voor de rechten van dieren en tegen het speciësisme, betekent ook de erkenning van en de bestrijding van de verschillende vormen van discriminatie en onderdrukking zoals seksisme, racisme, homofobie, evenals alle andere vormen van onderdrukking.